http://kuras2018.cz/

Nahlížení do katastru marushka

lidl letak brusle

rajce icon

ulož to¨

prostreno 17.4.

základní škola slunečnice studénka

luxusni prani k narozeninam

dlohodobá předpověď počasí

dopravní info rakousko a10

prostřeno žaneta epizoda

bazos tricka

ČÚZK - Dálkový přístup nahlížení do katastru marushka

Aktuality 11.11.2019 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení. 11.11.2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most. 05.11.2019


Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Textová verze aplikace [5.5.6 build 0], © Český úřad zeměměřický a katastrální, Podmínky užívání aplikace


Marushka - Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí je přístupné vždy přes název katastrálního území - města nebo obce, ve kterém hledáte nemovitost. Nemovitosti jsou rozděleny do dvou hlavních okruhů - pozemkové parcely (stavební parcely, zahrady..) a budovy (domy, užitkové stavby, chaty a pod.).


Nahlížení do katastru nemovitostí ONLINE

Nahlížení do katastru nemovitostí (KN) - je bezplatná online aplikace, která vám umožní vyhledání stavby, bytové nebo nebytové jednotky či parcely. Katastr nemovitostí vám umožní vyhledat řízení, list vlastnictví (LV) nebo si jen zobrazit katastrální mapu.


Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.


Nahlížení do Katastru nemovitostí - ČÚZK - Geovap - Marushka

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Kliknutím na náhled je možné přejít do grafického prohlížeče. Cestou přes oddíl LV (pokud se na vybraném LV vyskytuje parcela nebo budova). Po zadání bývalého pozemkového katastru. Každou z uvedených map lze zobrazit buď samostatně, nebo


Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

prohlížeče, ve kterém se nachází stránky Nahlížení do KN) objeví informace o nemovitosti. Pokud není zapnutá ani jedna vrstva definičních bodů nebo jsou naopak zapnuté obě vrstvy, vybere se vždy ta nemovitost, jejíž definiční bod je nejblíže označenému místu. Je proto vhodné mít při výběru


Geovap - Marushka

Katastr nemovitostí, rychlé vyhledávání v katastru nemovitostí dle adresy, objektu nebo pozemku, zobrazení katastrální mapy, informace o majitelích parcel a budov ze stránek nahlizenidokn.cuzk.cz.


Nahlížení do katastru nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz nahlížení do katastru marushka

Textová verze aplikace [5.5.6 build 0], © Český úřad zeměměřický a katastrální, Podmínky užívání aplikace


Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí online nahlížení do katastru marushka

Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k


Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru

Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení Kliknutím na náhled je možné přejít do grafického prohlížeče. Cestou přes oddíl LV (pokud se na vybraném LV vyskytuje parcela nebo budova). Po zadání bývalého pozemkového katastru. Každou z uvedených map lze zobrazit buď samostatně, nebo


Geovap - Marushka

Do klienta Marushka je možné za běhu dočasně připojit a následně zobrazit soubory typu KML, DGN7, DGN8, GPX, DXF a SHP. Uživatel si tak k mapové kompozici může připojovat libovolné soubory těchto typů, po připojení se soubor rovnou zobrazí a mapové okno je posunuto do jeho omezujícího obdélníku.


Nápověda k používání mapových služeb Nahlížení

Školení Dálkového přístupu do katastru nemovitostí Účtování výstupů z KN poskytovaných DP A WSDP, Dálkový přístup k údajům katastru (příl. č. 4 a 5) Výstupy z KN poskytované prostřednictvím DP Webové služby dálkového přístupu Informace o bezúplatném poskytování údajů KN